KC Ålem

Bas 60 var ett flygbassystem för svenska flygvapnet som togs fram i samband med flygbasutredningen 1954. För att hantera kärnvapenhotet skulle viktiga ledningscentraler skyddas och flygplanen spridas över större ytor på flygbaserna.

I 1958 års försvarsbeslut fastställde man utbyggnadsplanen för Bas 60-systemet. Från början innehöll planerna 70 flygbaser, varav 46 skulle utrustas för kontinuerlig användning. Antalet  om byggdes blev dock färre än antalet planerade.

Baserna skulle bestå av; Huvudlandningsbana, Reservbana, Kommandocentral, TLF-Kärra, Framom, Bakom, Uom och en Stabsplats.

I denna sida går vi bara in på Kommandocentralen då det är den jag har fotograferat. Övrig info finns välbeskrivet på Wikipedia under Bas 60.

För ledning av den minutoperativa verksamheten på basen anlades på varje bas en fortifierad bunker, kommandocentralen (KC). Bunkern byggdes på någon kilometer från bansystemet för att den inte skulle kunna slås ut av ett kärnvapenanfall mot huvudbanan, kommandocentralen spelade således en mycket viktig roll i flygbasens ledning av hantering av uppdragen.

Annonser