Krutfabriken

I de djupa mellansvenska skogarn finns det i bergen många hemligheter inbäddade utanför Svenssons medvetenhet och insyn. Rykten finns om platser och om hemliga anläggningar men dessa är väl dolda och kommer sällan bli mer än rykten om platsen oms någon hört om på avvägar.

Så var det med den hemliga krutfabriken i berget, men den har hittas och besökts…

Krig råder i Europa och den svenska beredskapen för ammunition och krut ligger dåligt till, Kungliga Krigsmaterialverken beslutar att det ska byggas minst en fabrik till de redan befintliga fabrikerna för att kunna möta det ökade behovet.

Att få fram exakt årtal på när anläggningen byggdes är svårt men man vet att driften var igång under krigs åren och med all säkerhet under de brinnande åren 40-45.

Under 1948 stängdes fabriken nere och lades i malpåse fram tills dess avveckling under 1981 då militären och FMV resande ut sådant som var intressant och lät fabriken falla i mer glömska och i mer hemlighet än den tidigare var. Anläggningen i berget försvann.

I dalen nedanför berg anläggningen ligger idag resterna av den anläggning som hade till uppgift att förädla det NC-krut (nitrocellulosakrut) som berg anläggningen tillverkade. Det färdiga förädlade krutet kördes därefter via järnväg ut till respektive mottagare.

Annonser