Lindshammar

Lindshammar glasbruk grundades 1905 av Robert Rentsch, en från Tyskland invandrad glasblåsarmästare. Den tidiga produktionen var lampglas, oljehus, pressglas och hushållsglas. Rentsch drev bruket i 10 år men sålde efter en arbetskonflikt bruket till familjen Peterson 1916.

Den glasbruksbyggnad som idag finns i Lindshammar byggdes 1950-1955 av Erik Hovhammar men hans far Anton Peterson (övertagaren av bruket 1916)  var initiativtagare innan sin död 1949. Bruket ritades av Wilhelm von Mühlenfels. Grundaren Rentsch levde till 1955 och fick se det färdiga nya bruket, 95 år gammal. Av den ursprungliga bebyggelsen finns idag arbetarbostäderna uppförda 1906 och 1907 samt stall och spiksmedja (använd som museum).

1984 försattes Lindshammars glasbruk i konkursvarefter det från 1985 till 1998 ägdes av Rosén med familj. Därefter ingick bruket i den norska koncernen CG Holding, som också äger glasbruket Hadeland i Norge. Från 2001 marknadsfördes Lindshammars produkter också under Steninge Slott varumärke.

2005 firade Lindshammar glasbruk 100 år, men det drogs sedan några år med ekonomiska svårigheter och 2008 lades produktionen i Lindshammar ner. Efterföljande säsonger hyrde fristående glasblåsare hyttan sommartid fram till 2011, då även denna verksamhet upphörde.

2013 köpte Magnos Glasswerk Klafreströms Kristall som, efter namnbyte till Lindshammars Glasbruk Magnor Sweden, säljer glas i Lindshammar.

Brukets mest kända skulptur är den 37,5meter höga obelisk som står på Sergels torg i Stockholm

Annonser