Myttinge och Norra Värmdös skydd

1826 togs Fredriksborg ur krigsorganisation och efter det så kom det att diskuterades länge hur man skulle skydda sundet Oxdjupet och infarten till Stockholm. Allteftersom krigsfartygen blev större så vart infarten via Baggensfjärden inte längre ett hot utan man koncentrerade sig på att skydda sjövägen in via Oxdjupet mellan Vaxholm och Värmdö.

Sundet var oskyddat från Värmdösidan och detta rådes bot på genom att bygga en försvarslinje på norra Värmdö.  1899-1903 byggdes det en kedja av batteriställningar mellan Myttingeviken till Vretaviken på norra Värmdölandet. Linjen bestod av 7 batterier, 1:a, 2:a 4:e och 6:e batterierna var bestyckade med 8mm m/1894 kulsprutor . 3:e (Myttingefortet) och 5:e (Vretafortet) var bestyckade med 8,4cm  m/1881 kanoner. 7:e fortet skiljer sig något från de övriga då detta ligger närmast Oxdjupet och var utrustat 4st 12cm m/1885 kanoner och fortet bestyckades ytterligare under kommande år.

Mellan alla befästningar byggdes en lång stenmur som fungerade som skyddslinje och för trupptransport mellan befästningarna. På några platser längs med denna stenmur finns det platser för och att montera kulsprutor för att kunna stärka skyddet mot angripande fientlig trupp.

Vid det 5:e batteriet finns ett antal byggnader och en apteringsverkstad, när dessa byggdes och när de användes låter jag vara osagt då jag inte besitter den kunskapen men mottager gärna information

Linjen slopades 1925 men användes som förråd genom kalla kriget. Numer är hela linjen plomberad, men områdena kring linjen lever vidare under militär aktivitet då vissa delar av området ingår i hemvärnets övningsområde Myttinge.

Annonser