RRGC Myran

Före detta radargruppcentral. Anläggningen är idag plomberad, vilket skedde i början av 00-talet. Kvar finns vaktmanskapets förläggning, skyttevärn, fordonsuppställningsplatser och vaktbyggnad.

Ja och en massa bråte och skräp som dumpats i samtliga byggnader,  varit någon form av avstjälpningsplats för möbler, tidningar och en massa annat. Trist…

Radargruppcentralen, RRGC Myran, var en anläggning för luftbevakning från 1960-talet inom det så kallade STRIL 60-systemet. RRGC var uppkopplade mot ett antal radarstationer i den luftförsvarssektor som RRGC svarade för. Där filtrerades radarinformationen för att sedan skickas vidare till luftförsvarscentralen (LFC) som ansvarande för det övergripande läget och beslutade om insatser av eget jaktflyg. Den direkta stridsledningen utfördes av radarjaktledare i LFC och RRGC. Det fanns totalt 11 sådana anläggningar i landet.

Radargruppcentralen var inrymd på tre våningsplan i ett bergrum:
Bottenplan: Maskinavdelningen med elverk för drift av hela berganläggningen som även självständigt skulle fungera vid elavbrott, om det utifrån inkommande stamnätet som normalt drev hela anläggningen skulle fallera. På samma plan fanns även en matsal med kök, en televerkstad, ett förråd och ett övernattningsrum.
Mellanplan: Här fanns driftchefen, bokförrådet, ett konferensrum, omklädningsrum och toaletter.
Översta planet: Bestod av två rum, telerummet och operatörsrummet.

Annonser