Torp och småhus

Sverige är ett stort land med mycket natur och stora skogar. Folk har alltid bott i dessa skogar och brukat marken, antingen åt sig själva för överlevnad och försäljning eller som rekreationsplats för själen. Dessa hus som av nämnda anledningar lämnas ibland åt naturen att återta den mark vi lånat, hus och gårdar står och förfaller och många är bortom all räddning. Denna sida inom Ödeplatser kommer vi viga åt dessa hus. Blandade bilder från platser där ingen längre bor, ingen mer än naturen och kanske en vätte.

Annonser